RSS

Kdo zavedl monogamii?

26 led

I člověk je pro přírodu jen zvířecí druh. Akorát druh myslící. Tedy většinou. Myšlení nás od ostatní zvířat trochu odlišuje a v některých směrech tím náš zvířecí život velmi komplikuje. Přestali jsme se řídit instinkty a pudy a vymysleli společenská pravidla a zákony, jimž se jednání lidských samic a samců podřizuje i při rozmnožování.
U zvířat je vzájemná náklonnost samce a samičky přímočará a založená pouze na pudu zachování rodu a předání svých genů. Samice si k páření vybírá nejvhodnějšího samce, aby si zajistila co nejkvalitnější potomstvo. Samec, i ten lidský, chce hlavně sex, hodně sexu a hodně samic. Lidská samice chce hlavně zdroje, hodně zdrojů a jistotu jejich trvání. Lidský rozmnožovací chtíč a hledání zdrojů se nazývá láska.
Samice člověka hledá samce s atraktivními geny – tedy zdravého, pohledného a plodného, aby její děti byly hezké a zdravé a získaly stejně dobrou genetickou výbavu k výběru kvalitního partnera, čili perspektivu zachování rodu a předání genů. Druhým parametrem výběru lidského samce je jeho schopnost samici a jejich společné potomstvo finančně zajistit.
Přehlednější je tato situce ve společenství neomezujícím přirozenost páření vymyšlenými restrikcemi, tedy ve společnosti polygamní. Nejúspěšnější samci, mají tolik samic a tolik potomků, kolik si můžou finančně dovolit. Ti neúspěšní nemají právo se pářit vůbec.
G230044[1]Ve společenství, prosazujícím párovou monogamii, je však strategie výběru samce a zajištění zdrojů celoživotní složitou hrou. Protože přirozený výběr vhodného samce byl staletími uplatňování společenských pravidel deformován, je pro lidskou samici stále obtížnější nalézt u téhož samce jak atraktivitu genů, tak vlastnictví zdrojů.
U samic zvaných zlatokopka je ten druhý parametr předřazen požadavku na fyzické kvality a páření je tak umožněno i samcům neatraktivním, tedy starým, ošklivým i nezdravým, ale disponujícím zdroji. I proto se lidští samci, zejména pak ti méně atraktivní, věnují hromadění zdrojů a to třebas i kriminální činností. Neboť více zdrojů, znamená více samic a více sexu.  🙂   Za úspěšnou samici lze pokládat tu, která najde samce splňujícího oba parametry, ale i takovou, která uplatní taktiku oddělených samčích rolí, ať už souběžně nebo postupně. Tedy zatímco pro svoje potomstvo využije geny samce fyzicky atraktivního, do péče o potomstvo zapojí samce zdatného finančně. Souběžně nebo postupně.
V současnosti se ovšem objevuje inovovaná verze a sice samice obecní, zvané matka samoživitelka. Ochotně se spáří s jakýmkoliv samcem a zdroje pro výchovu potomků požaduje od celé společnosti. Tuto kategorii samic intenzívně podporují zejména nezodpovědní samci a ošklivé samice v zákonodárných pozicích.
Jak je vlastně možné, že ačkoliv je lidský samec stvořením přirozeně nemonogamním, uzákonila si většina společenských systémů, řízených samci, monogamii a polygamii a polyadnrii staví oficálně mimo společenská pravidla, kdy legálně umožňuje pouze polygamii a polyadnrii postupnou, formou řetězení vztahů?
G260154[1]Odborníci na tuto problematiku tvrdí, že se tak stalo nikoliv v zájmu citlivých ženských duší a šťastné rodiny – základu státu, ale především v zájmu ošklivých a neschopných mužů. Těch nezajímavých, neúspěšných a chudých, protože jedině v monogamním systému mají i tito samečci šanci na páření. Vždyť která myslící samice by jinak poskytla své tělo a geny takovým jako jsou třebas Bohůšek, Ivo, Mlhoš, Karl nebo Míša?  😉

 
komentářů 66

Posted by on Leden 26, 2015 in UFO

 

Vlastnosti:

66 responses to “Kdo zavedl monogamii?

 1. Ji Hei - Fotografie

  Leden 26, 2015 at 18:55

  Jsem ráda, že jsem nikdy nebyla matkou samoživitelkou. A osobně znám jen takové, kterým opravdu není co závidět a rozhodně nejsou ochotné spářit se s jakýmkoli samcem, kvůli výhodám. Ale určitě i takové existují – a ze zmíněných výhod pak čerpají především jejich děti, o které se dostatečně nestarají jejich vlastní otcové.

  No – rozebral jste to tedy detailně, milé Éro 😀 😎 Jak Vás vůbec napadlo tohle téma?? :-))

   
  • 747

   Leden 26, 2015 at 21:32

   Tak jasně, že to všechno neplatí na 100% a jde o hodně velkou nadsázku. Jakýsi pokus trochu jinak pohlédnout na snahy státu idealizovat zákony o rodině a společenská pravidla a zejména v reakci na poslední socanský hit – placení výživného státem.
   A není to tak docela můj nápad, ale inspirace podle knihy R. Wrighta „Morální zvíře“, kde toto vše, včetně statí z Darwinovy evoluční teorie, roztomile a vtipně rozebírá a ukazuje na paralely lidského chování s jinými živočišnými druhy. 😉

   A k obecním samicícm: Expanze podpory společnosti matkám samoživitelkám, je kontraproduktivní, protože a priori zbavuje samice odpovědnosti za výběr samce, který je pro rodičovství vhodný. Sňatečnost totiž klesá i proto, že díky všeobjímající podpopoře samoživitelek je prostě ekonomicky výhodnější mít potomstvo ve volném vztahu, což sekundárně deklasuje chápání funkce rodiny a příbuzenských vazeb. Podprahově se tímto systémem zbavují lidské samice obavy a vlastně i jakéhokoliv přemýšlení o tom, zda se pářit se samcem, který není ochoten a schopen zajistit potomstvo, protože „stát to vyřeší“. Tedy zodopovědní samci a samice fakticky sponzorují ty lehkomyslné, jejichž potomstvo v dalších a dalších generacích přebírá vzorce chování své smečky: matka závislá na dotaci společenství a otec zcela bez odpovědnosti.

    
   • Ji Hei - Fotografie

    Leden 26, 2015 at 23:37

    Zapomeňte na chvíli na pojem samoživitelka, nebo jak vy říkáte obecní samice, a zkuste nechat v celé věci jen jedno slovo. Dítě. Otec neplatí, stát by platit (podle Vás) neměl, matka péči bez podpory otce, nebo státu nezvládne…Co dál?
    Když ty děti nepodpoří stát, ani jejich otec – vyřeší se tím celý problém samoživitelek?
    Jaké řešení vlastně navrhujete Vy, milé Éro? 😎

     
    • 747

     Leden 27, 2015 at 00:10

     Stát – tedy my všichni – by rozhodně nic platit neměl, jedině ve skutečně výjimečných případech poskytnout nějakou bezúročnou půjčku či zvýhodnění. Ale ne z toho dělat pravidlo. Své děti mají vždy financovat rodiče. Otec neplatič by prostě neměl vůbec existovat a už vůbec by ho neměl suplovat stát – pak je totiž dítěti otcem a matce manželem stát a to je špatné pojetí rodinné politiky.
     Žádnou samici dnes opravdu nikdo nenutí si pořídit potomka s flákačem, feťákem, gamblerem nebo podobným týpkem. Normální samec se o své potomky stará. Problém samoživitelek není v následku špatné volby samce, ale v příčině, tedy v té volbě samotné.
     Dříve si i lidské samice vybíraly samce k páření mnohem pečlivěji a rozhodně nebylo tolik „samoživitelek“ jako dnes, kdy je to skoro móda a přes samozřejmou a snadnou dostupnost antikoncepce, se naopak jakákoliv rozvaha s kým se pustí do páření a pořizování potomstva zcela vytrácí. Systém státní podpory obecních samic -obecních proto, že rodičovskou roli přenášejí na obec- tak fakticky rezignuje na rodičovskou roli otců.
     Takže řešení je vždy trvat na povinnosti rodičů a nepřenášet ji na ostatní.

      
     • Ji Hei - Fotografie

      Leden 27, 2015 at 01:11

      Otec neplatič ale existuje a vždycky existovat bude.
      Ženy, které mylně odhadnou charakterové vlastnosti otce svého dítěte existují a existovat budou a ani muži nejsou v tomto neomylní. A těch žen, které si programově pořídí dítě s právě flákačem a feťákem, myslím zas až tak moc není.
      Dříve si ženy nevybíraly otce svých dětí o moc pečlivěji, než dnes. V dnešní době je ale mnohem více rizik (třeba vysoká nezaměstnanost, dluhové pasti, atd.), které vedou k rozpadu manželství a žena se tak stává mnohem častěji samoživitelkou a otec neplatičem.
      Fajn – nebudeme tedy přenášet povinnosti rodičů na stát a na nás všechny, a ty děti necháme s klidným svědomím bez pomoci, i když za nic nemůžou. A po dětech samoživitelek přijdou na řadu senioři, protože je povinností jejich dětí (které budou ještě po šedesátce chodit do práce), se o své nemohoucí rodiče řádně postarat. Protože když se stát nebude starat o děti, proč by se měl starat o nemohoucí seniory. A až to tady jednou všechno bude přesně takhle vypadat, tak doufám, že já už tady nebudu.

      A tímto se vzdávám další účasti v diskusi a mějte se krásně, milé Éro! 😉

       
      • 747

       Leden 27, 2015 at 13:05

       Ano, vždy bude existovat jisté procento pravděpodobných omylů a chyb, ale nikdy by za ně primárně neměli platit ti, kteří je neudělali, ale vždy nejprve ti, kteří se omylů a chyb dopustili. Jinak se totiž nikdy nikdo z chyb nepoučí a nebude mít ani zájem a důvod je nedělat.
       Do dluhové pasti se může dostat jen idiot a nikdo tam nikoho nenacpe bez jeho vlastního přičinění – tedy když dělám dluhy, musím vědět, že je budu platit a ne, že si k nim ještě nadělám další a pak řeknu, že „sorry, nemám, jsem chudej, zaplaťte to za mě!“ Takový řecký styl života si totiž můžete dovolit jen dokud to ostatní jsou ochotni tolerovat a platit.
       Takže když samice či samec „chybně odhadne“, má za tuto svoji chybu nést odpovědnost. Pomáhat se má jen tomu, kdo se do špatné situace dostal bez vlastního zavinění. Ani za socíku nebyla pomoc všem tzv. potřebným tak všeobjímající a velkorysá, jako je tomu dnes a jak se to ještě víc chystají zavést pošahaní socani.
       Aktuálně žije v tomto státě – tlupě, kmenu, jak chceme – přes 10 milionů živočichů. Z toho jen 3 miliony jich tvoří HDP, zbývajících 7 milionů je různou formou a stupněm na tomto zdroji závislých a čerpá tedy prostředky, vytvořené někým jiným. Pokud se bude čerpání z kapes těch produktivních dále stupňovat, bude jich stále méně a těch čerpajících stále více. Kde se to má zastavit? Až zůstanou dva tisíce pracujících a deset milionů parazitujících? A kolik se potom bude platit DPH? 80% nebo 140%?

        
 2. Witch

  Leden 27, 2015 at 19:30

  Ovšem, i tak se to dá popisovat, byť je obecní samice s požadavky na živení ze zdrojů společnosti ve skutečnosti jevem dost novým – vlastně se to děje od roku 1995 u nás, kdy bylo zajištění matek s dětmi nejvyšší a nejlepší v dosavadní historii. Tím se spustilo chytračení, na kterém se podíleli i muži – láska bez papírů, neboť kdo byl ve svazku manželském, byl debil okrádající své děti. My taky. Druh a družka žili spolu, ovšem bez kontroly úřadů, které by viděly společnou domácnost a odebraly neoprávněné dávky. Protože je navíc jednoduché břemeno z bytu vyrazit, před vánocemi jsme v azylákách měli narváno. A pánové doma nové družky. Hodně výhodné to bylo tam, kde měl muž přístup ke kontu s dávkami a vybíral jako vzteklý, aniž by žena mohla pípnout. Řešila jsem to i po několika letech. Vyhozená družka nemívá potvrzení o tom, že ze svého koupila to či ono, takže ona i dítě ztrácejí i nábytek, oblečení…
  Děti v tomto a již od 70.let vyrůstající v péči žen nejsou vychovány k partnerství a úctě mezi lidmi. Na to by potřebovaly vidět pohodovou rodinu zhruba do konce předškolního věku. Aspoň. Děti v azyláku netušily, že s dospělým mužem lze dovádět, hrát si, tahat ho za fousy a smát se. Že dospělý muž sám přijde a ukáže, jak stavět kostky. Maximálně s děckem háže nebo ho lochtá k počůrání a snaží se je umlčet, když řve. Netušily, že muž se ženou spolu mluví tak, že se domluví a neskončí to řevem, některé dokonce nezažily rovnocenné žertování.
  protože děti hodně zůstávaly v péči žen, neměli dorůstající mladí muži mužské vzory, které by je uvedly do mužských pohledů na světz. Možná si pamatujete mou úvahu o tom, že Zeus byl pěkný hajzlík především díky výchovy žen. Přesně takoví vyrostli již několikeří muži, co nejsou mužskými partnery, ale uchňapovači moci ve vztahu – jak to viděli ve svých rodinách, u matek a tet. Nevědí, jak to řešit a sahají k jediné výhodě před ženou, k násilí, fyzické převaze.
  A tohle je jen pár aspektů ohledně samic a monogamii. Kde nikod neumí monogamisticky žít, zkouší hledat prince na bílém koni a stále krásnou princeznu, dokonalou milenku a maminkovskou pečovatelku společně s podřízenou otrokyní v jednom.

   
  • 747

   Leden 27, 2015 at 21:00

   PŘESNĚ! Přesně o tom mluvím. Přesně toto mám na mysli. Čím více zdrojů se rozdá mohoucím, zdravým, ale líným, vychcaným a nezodpovědným, tím méně jich zbývá na skutečně potřebné, nemocné, staré a v tísni bez vlastního zavinění.
   Stávající zákony a sociální možnosti jsou už tak dost velkoryse nastavené, ale kvůli několika případům, kdy je malá vůle účastníků i úřadů je důsledně řešit, by pár dobroserů zase rádo dělalo plošně nové zákony.
   Také znám několik tzv. samoživitelek, které léta žijí se zplodilely svých potomků a spolu s ním, samcem pracujícím vesměs načerno, aby oficiálně nebylo kde brát, vesele dojí stát – nás všechny- co to dá. A v některých případech jde už o druhou generaci dojičů, kteří nemají ponětí o zodpovědnosti ani solidaritě – neboť jen oni jsou ti potřební a proč by jim stát neměl posílat peníze, když přece mají to PRÁVO. :mrgreen:

    
 3. oldwomen

  Leden 29, 2015 at 08:05

  No jo, Pračlovíčková byla okouzlena Pračlovíčkem, protože se nikdy nevracel z lovu s prázdnou a taky támhlecten balvan hravě vodkulil a jak dovedl Pračlovíček za mlada sprintovat, šavlozubej tygr neměl šanci. A co se z něj vyklubalo na starý třicetiletý kolena za zmetka….
  Éro, zajímavou kapitolku z etologie homo sapiens jste načal, ale v diskuzi právě teď hážu do ringu bílý ručník. Názory máte zdravé, jen podání nějak drobně demagogické.

   
  • 747

   Leden 29, 2015 at 10:25

   😀 😀 A copak se z něj vyklubalo? 😯 Jestli se pračlověk o svá pračlověčata řádně postaral do dospělosti, naučil je lovit a pak si lehl na kůže a uchlastal se bylinkovým thé nebo začal hrát čáru valounkama, tak pračlověčata přežila a pračlověk možná zhebnul hladem. Jestli se o pračlověčata nepostaral, tak nepřežila a nepředala v dospělosti dále geny nezodpovědnosti další generaci. Přirozený výběr vyhrává!
   Žádnou demagogii nevidím. Klidně jste mohla podiskutovat. Tady se necenzuruje. 😀 😉 😀

    
   • oldwomen

    Leden 29, 2015 at 14:11

    Cenzura mne netrápí. Spíš den je příliš krátký a noc ještě víc.
    K Pračlovíčkovo synkům – je pravděpodobnější, že je lovit naučil Pračlovíčkovo homosexuální bratranec, protože proto takoví na svět přicházeli, a že Pračlovíčkovo dcerky učila žvejkat kůže Pračlovíčkovo lesbická sestřenice, než že by se o učení a výchovu potomků starali vlastní rodiče. Tak geny se přenášely všeliké a přirozený výběr se zase zužuje na odhad genotypu na základě fenotypu a feromonu. S ohledem na nálezy líčidel (báze zvířecí tuk plus nějaký (hlína a popel hlavně) pigment) není pochyb, že fenotypově se vylepšovali Pralidé snad ještě na stromech 🙂 Nedělám si iluze o potírání se éterickými rostlinami a výměšky zvířecích žláz již v této době – cíl: zatraktivnit se pro druhé pohlaví. Copak vono to je – todlecto pižmo, třeba.
    HOWGH, mizím do výroby 🙂
    😳 dětí teda zrovna ne…

     
    • 747

     Leden 29, 2015 at 22:12

     😀 Nemůžu si teď za nic vzpomenout kterýže to živočišný druh, krom člověků, vykazuje homosexualitu, ale jsou. Myslím, že bylo Darwinem zmíněno, že jsou to takové k páření nepoužitelné kusy, ale druhový kmen už si je vždy nějak zužitkoval, i kdyby jen na to, co jiní pro samé předávání genetické informace nestíhali. 😛 Ať tak či tak, určitě se i homojedinci museli podílet na získávání zdrojů a nikdo je neprivilegoval, ani nesponzoroval. 😉

      
 4. jura

  Leden 29, 2015 at 21:35

  Náhradní výživné od státu je samozřejmě kravina. Vláda tím totiž jenom přiznává, že není schopna zajistit vymahatelnost práva. Protože každý otec, ať už dobrovolně, nebo soudně přiznaný, v řídkých případech to samozřejmě může být i matka, je dle zákona povinen platit výživné. Takže řešení je, dle mého názoru, velmi jednoduché – dvakrát po sobě nezaplacené výživné – rychlý soud ve zkráceném řízení a pokud bylo výživné určeno soudem, což je v drtivé většině případů, jednoznačný rozsudek a pak následuje exekuce a pokud není majetek, vězení pro dlužníky. V tom mizivém procentu případů, které by se takto nedaly vyřešit, příspěvek v hmotné nouzi. Ale proč se škrábat jednoduše, když to jde složitě a ještě k tomu můžeme urvat nějaké ty politické body.
  Jitce bych chtěl vzkázat, že dříve to opravdu fungovalo tak, že rodiče se museli postarat o své děti ( a jejich počet býval v rodině několikanásobně vyšší než dnes) a následně se pak děti nějak musely postarat o své rodiče. To vidím jako naprosto normální a ano, mělo by tomu být i dnes.
  Samozřejmě, že to vždy něco stojí. Více práce, starostí, ztráta pohodlí a třeba i jisté životní a společenské úrovně.
  Ale myslet si, že všichni mají NÁROK na stejnou životní úroveň, nebo dokonce na „štěstí“, je jednoduše „pomýlené“. 🙂 No a pokud je společnost postavena na tom, že nejdůležitější je to, čemu se dnes říká „Láska“, tak je na průser zaděláno ve většině případů. 🙂
  Když to tak, dle autorova pojednání, shrnu se stejnou nadsázkou, my, staromilci, počkáme na příchod islámu. Tři ženy, třeba postupně, je tak akorát, no a rodině se dostane vážnosti. Věřím, že i ženských nevěr a matek samoživitelek ubude. Jenom nevím, jak by to vydržela moje kolena. 😀

   
  • 747

   Leden 29, 2015 at 22:21

   Píšete mi z duše. Teda až na ten závěr. Já to očekávání nastolení polygamie nevidím tak růžově, obzvláště pak v našem věku, ale jednoznačně se jim musí přiznat, že rodina je v jejich pojetí opravdu základní ekonomickou jednotkou a vzájemnost a odpovědnost za její členy je u tohoto systému nepopiratelná.
   Zatímco ta naše postupná polygamie, kdy se manželky mění jedna za druhou, je k samicím obvykle bezohlednější. V zákonné polygamii se totiž samec musí postarat o všechny své samice rovným dílem a nezpomínejme i na to, že ke každé manželce má taky další tchýni! 😆 😀 😉

   A ještě jeden výsledek činnosti dobroserů: přebujelý sociální stát ve svém důsledku podporuje terorismus, protože samci se namísto starání o zdroje pro své samice a potomstvo, mohou věnovat válčení, o samice se jim totiž ochotně a mnohdy i lépe stará společnost, kterou tito samci nenávidí a aktivně likvidují.
   😦

    
  • Ji Hei - Fotografie

   Leden 30, 2015 at 09:30

   Juro, péče o těžce nemocného rodiče mně, ani mojí rodině není cizí (stav po těžké mozkové mrtvici, ochrnuté obě ruce a amputované obě nohy). Ale i tak děkuji za Váš vzkaz. Někomu, kdo o péči o nemocné rodiče nemá ani páru, se bude určitě hodit. A dál toto (pro mě velmi citlivé téma) nechci rozvádět.

    
   • 747

    Leden 30, 2015 at 12:28

    No vidíte, u vás funguje skutečná rodina: zodpovědnost za své blízké a pocit sounáležitosti a nenechala byste to tak úplně a jenom na cizích. 🙂 Tak proč byste měla sponzorovat i takové, kteří jen pro své pohodlí a sobectví chtějí 1000% servis ze strany státu a namísto možností, hledají výmluvy a nárokují si vše jen od ostatních.
    Možná že málokdo si v této souvisloti uvědomuje, že zdroje na všechny tyto stále rostoucí „státní“ výdaje jdou spíše než ze zdanění příjmů, stále více z výběru DPH a to ve vysokých cenách zboží a služeb platíme opravdu úplně všichni. 😦

     
   • jura

    Leden 30, 2015 at 14:31

    Milá Jitko. Po tom, co jste teď napsala, je mi jasný i váš postoj nahoře. Vy jste prostě hodná, obětavá osoba, která si prožila svoje, laskavá a příliš empatická, která však nenaříká a svými zkušenostmi „nechcete otravovat ostatní“, protože si v zásadě myslíte to samé, co já. Totiž že lidé by se měli postarat o své nejbližší. Problém je, že jste přesvědčená, že i většina těch, kteří naříkají a natahují ruce, jsou stejní jako vy. Víte, takoví lidé jako vy, většinou nezahrnují široké okolí svými problémy, nepíší srdceryvné dopisy a nezakládají feministické spolky či spolky padlých žen. Důvody, proč tomu tak je, znáte asi nejlépe sama. Jednak na to nemá člověk náturu, protiože ho to psychicky pořádně vyčerpává. Druhak si řekne, že je to jeho povinnost a nebo si třeba také nadrobil sám. No a v neposlední řadě má takový frmol, že na to prostě nemá čas a sílu. A tak si myslí, že ti „hlasitější“, jsou na tom samozřejmě ještě hůř. A že jsme povinni, my všichni, jim nějak pomoci. Ovšem věřte, že ve většině těchto případů tomu tak není. A stejně všem prostě pomoci nelze. Jenom tak vytvoříme atmosféru, že „pokud to nevyjde“, tak někdo, samozřejmě hlavně „STÁT“ či „SPOLEČNOST“, jsou povinni nějak pomoci. To je cesta do pekel. Dřív se museli lidé spoléhat ponejvíce na sebe, na své nejbližší a hlavně na Nejvyššího. 🙂
    Stát by měl pomoci pouze těm, kteří si sami pomoci nemohou i kdyby nakrásně chtěli. To jsou lidé bez příbuzných, kteří jsou naprostí invalidé, lidé nesvéprávní, sirotci a pod. Ale to jen do jisté míry. Nejlépe formou poukázek na jídlo, ošacení a nocleh. Dětem pak umožnit podle schopností stipendia na vzdělání.
    Přeji dobrý nový rok a dobré světlo. I když vy si umíte poradit určitě i za šera. 🙂

     
    • 747

     Leden 31, 2015 at 11:39

     Velké bolesti jsou němé.

     Někdo potřebuje svá trápení sdílet, aby je uměnšil, jiný se pere se zaťatými zuby sám. V každém případě platí, že pomoc by měla být vždy poskytována nejprve v rámci rodiny a společností jen výjimečně a důvodně až jako poslední. Nikdy ne plošně a automaticky bez ohledu na okolnosti, proto není dobré mít na každou ptákovinu hned speciální zákon.

      
    • Ji Hei - Fotografie

     Únor 2, 2015 at 21:55

     Juro, děkuji za přání, a i já Vám přeji vše nejlepší… 🙂

      
 5. 747

  Únor 1, 2015 at 20:26

  Úplně OT:
  http://prask.nova.cz/clanek/novinky/video-vydesena-kocka-sleduje-v-televizi-horor-svou-reakci-vas-dostane.html

  ….by mě zajímalo co té čičince pustili za video. Ale má fakt kukadla jak zrcadla. 😀

   
  • Ji Hei - Fotografie

   Únor 2, 2015 at 13:58

   :-))) !! Je nádherná.. 🙂

    
   • 747

    Únor 2, 2015 at 22:02

    Pořád dumám, na co se tak může dívat. 😉

     
    • Ji Hei - Fotografie

     Únor 2, 2015 at 23:00

     Jednou jsem viděla štěně jezevčíka, jak se zadívalo v televizi na fotbal. Začalo sledovat konkrétního hráče, který v tu chvíli běžel přes celou obrazovku z levé strany na pravou. Když hráč zmizel ze záběru, tak štěně vstalo a šlo nakouknout za televizi. To mě tehdy fakt dostalo..:). Váš havan taky koukná na telinu?

      
     • 747

      Únor 2, 2015 at 23:47

      Právě, že vůůůbec. Ani Andulku zatím telka nezaujala.
      Ale Prďulka jednou podobně, jak to popisujete zkoumal zrcadlo. Bylo odložené na zemi a on pořád chodil nakukovat za zrcadlo kde je tam ten druhý hafušák a byl z toho fakt celý nejistý a podezíravý. Vrtalo mu to mezi ušiskama a asi byl zklamaný, že si nemá s kým zadovádět. 😉

       
 6. Sendyman

  Únor 8, 2015 at 21:10

  Teda Éro, tak já Vám nějak nevím… Rozhodně bych se mohl začlenit do komunity, co nemá ráda žencký (nemyslím, jak by někdo mohl myslet, ale Vy a zdejší určitě víte.), špatnejch zkušeností mám na rozdávání.
  Ale tohle příkrý hodnocení mi nesedí, jakkoliv je to nadsázka. A není první, to mě trošku zaráží…

   
  • 747

   Únor 8, 2015 at 21:32

   Netuším co máte na mysli.

    
   • Sendyman

    Únor 9, 2015 at 05:10

    Řekl bych že tušíte, ale to je jedno.
    Chcete-li to po lopatě, prosím: nezdají se mi ty „jednoduché útoky“ na „naše“ děvčata, potažmo manželky a matky našich dětí. Ostatně, i ona děvčata jsou naším produktem, ať se nám to líbí, nebo ne.
    Jsem jedním z těch, co by se měl (a snad bych na to měl i právo) s rykem připojit k tomuhle jednoduchému schématu, které – a ne prvně – předkládáte. Ale nesedí mi to. To, že jsem v životě natrefil na jednu svini ještě neznamená, že do stejního pytle hodím všechny.

     
    • 747

     Únor 9, 2015 at 12:04

     Na nikoho nútočím a nehážu všechny do jednoho pytle, jde o přírodní zákony a evoluci uplatněnou na náš druh. Že jsme se myšlením od těchto přirozených zákonů trochu vzdálii, neznamená, že pudově a podvědomě jim nadále nepodléháme.

      
     • Sendyman

      Únor 9, 2015 at 17:21

      Tohle by bylo dozajista na dlouhou diskusi. Já to napsal (to s tím „útokem“. Tím zajímavější je, že jste se chytil, protože útočíte. Hodil jste do jednoho pytle šmahem skoro všechny) v uvozovkách, takže jsem z obliga. Co jste napsal Vy, je na pováženou – ale nechci hodnotit. Ne, že bych neměl svůj názor, jen nechci bejt tím jediným chytrým a zdá se mi, že Vy se do té pozice stavíte. To ať si pováží každej sám.

       
      • Sendyman

       Únor 9, 2015 at 17:39

       Víte, Éro, je to než sjanda. Teď se bavím zase já.

        
      • 747

       Únor 9, 2015 at 18:25

       Eééé? No, myslím, že to vnímáte jinak než legraci právě díky vlastní zkušenosti.
       Já to popisuji jen na základě pozorování a taky, že mě ta knížka hodně pobavila, páč lidi se furt patlají ve všelijakých vztahových problémech a spousta věcí dává jasnější smysl, když se na to podíváte takto s nadhledem, jen podle přírody. Zlatíčko dycky když vidí takového Bohůška nebo jemu podobné, tak říká, že „to sou ti, kteří maj na svědomí zrušení mnohoženství“. 😀

        
       • Sendyman

        Únor 9, 2015 at 19:16

        Máte pravdu, patlám se v tom. A tu zkušenost nikomu nepřeju. Jo, jsem na to háklivej. A právě proto nemám rád jednoznačný soudy. Ne všechny samičky…. Ale co Vám budu povídat, určitě to víte sám.

         
        • Sendyman

         Únor 9, 2015 at 19:45

         Někdy je to sranda, směju se tomu, ale je to spíš takovej křečovitej smích. Doprdele, každý Vánoce si na to vzpomenu. Bylo mi asi tak 5-6 let, Vánoce trávený ve Francii, stromek a tak. A ten stromek měl podstavec. Takovej, co tu v tý době ani nebyl. Zalejvací. A kde skončil? Ta svině ještě nebyla v tý době ani na světě a má ho. Do hajzlu, tak je nějaká spravedlnost, nebo ne? Normálně se snažím přes tyhle věci přenést, ale Vánoce a období po nich mě vždycky dostanou. Zkraje roku se to násobí, anžto dcera má narozky (a dcera má čubu). Doprdele. Už aby bylo léto.

          
         • 747

          Únor 9, 2015 at 20:06

          Nj, tak některý samičky jsou bezva a nemusí mít šechno, jiný jsou zase tak trochu víc zaměřený na ty zdroje. Holt, přírodní výběr: máš zdroje – můžeš se pářit /nemáš nebo došly – máš smůlu. 😆 Ale zase takoví kudlančáci jsou na tom ještě hůř. 😉

           
          • Sendyman

           Únor 9, 2015 at 20:46

           No, vzhledem k tomu že jsem se tady nablábolil dost, tak tohle je vážně unikát. Kudlančáci fakt dobrý thema.

            
          • 747

           Únor 9, 2015 at 21:26

           No, jsou holt sami zdrojem, ale některý prej to riziko přežijí, páč hodně rychle zdrhnou – to jsou ti chytřejší a páří se tudíž díky tomu vícekrát. 😀

            
 7. Sendyman

  Únor 9, 2015 at 10:20

  Sakja! Jsou ženy zlatokopky. Ješiš! Nějaký zkušenosti mám.
  Ale nemyslím, že by o bylo na „téma“. Prostě nevím, proč to tady furt řešíte. Ale prrrr, jsou to Vaše stránky.

   
  • 747

   Únor 9, 2015 at 12:05

   Nic neřeším, já se bavím. A že zrovna Vám uniká ta humorná stránka mě mrzí.

    
   • Sendyman

    Únor 9, 2015 at 12:14

    Možná, že právě proto. Jsem tím „políbenej“, tak si to asi beru osobně víc, než je nezbytně nutný. Ale to nic, nemůžu předpokládat nějaký ohledy, život je boj. A Vy jste tady šéf. Respekt.

     
    • Sendyman

     Únor 9, 2015 at 12:29

     He, docela je to sjanda. Kdysi jednou, když jsem Vám posílal nějakej bůhvíočem příspěvek, varoval jste mě, že takhle radši ne, že se moc odkopávám a kdoví, kdo všechno to tady čte… Měl jste pravdu, jsem za to vděčnej, ale teď už je to jedno.
     Potkání s jednou sviní mě stálo skoro půl Mega, ještě ani nejsem vyrovnanej. No, snažím se prát, jak to jde. Ale o holkách si nemyslím, co Vy píšete. A příliš vtipný mi to taky nepřipadá.

      
   • Sendyman

    Únor 9, 2015 at 13:04

    Teda Éro… Mám v lednici 07 flašku vína. Od Vánoc, vlastně ještě chvíli před. Dostal jsem ji od jednoho Itala, anžto jsem byl prej hodnej. Já nevím, znalec nejsem. Možná je to sjačka, možná ne, podívám se: hmmm, Adamo 2011, asi nic moc, ale doufám, že to nebude ocet. Ale, prej je to z jeho vlastní vinice.
    Tak bych ji mohl otevřít na Vaši počest! Takovýto družení se navzájem, to já miluju. 🙂

     
    • 747

     Únor 9, 2015 at 18:20

     No, je to na Vás, ale já myslím, že vínečko je dycky lepší ve společnosti nějaký fajn samičky. 😉

      
     • Sendyman

      Únor 9, 2015 at 19:08

      Bingo! Tak to souhlasím, jen mám takovej pocit, že tady znělo něco trošku jinýho… 😉

       
 8. Ji Hei - Fotografie

  Únor 11, 2015 at 17:30

  Zdravím a hlásím, že nemůžu do mailové schránky, protože Seznam zase něco „vylepšuje“ :-I.

   
  • 747

   Únor 11, 2015 at 18:30

   😯 NJ, to sou ti ajťáci, furt maj roupy a dělají nám život těžší! A to nemůžete maily číst nebo psát?

    
   • Ji Hei - Fotografie

    Únor 11, 2015 at 19:11

    No, nemůžu vlastně nic. Dostanu se do schránky, vidím náhledy nových mailů, ale ať kliknu na cokoli, nic nereaguje – dokonce ani odhlášení. Musím vždycky shodit celý Seznam, abych se ze schránky dostala. Ale něco dělali, protože tam vlevo vidím Doručené, Odeslané, Rozepsané (to tak bylo vždycky) a nově jsou tam Hromadné a to tam nikdy nebylo. No, prostě počkám, no – nic jinýho mi nezbývá :-I.

     
    • 747

     Únor 11, 2015 at 20:19

     A když si uděláte nový účet, tak to udělá co? Nám Seznam funguje normálně, beze změn. Nemáte spíš vir? 😉

      
     • Ji Hei - Fotografie

      Únor 11, 2015 at 21:02

      Už to funguje 😎 ;).

       
      • 747

       Únor 11, 2015 at 21:14

       Pochválen buď kyberprostor! 😀

        
       • Ji Hei - Fotografie

        Únor 11, 2015 at 21:51

        😀 😎 !!

         
        • 747

         Únor 12, 2015 at 18:33

         😀 Jj, mám rozdělanej novej kousek, ale když on je večír Brody a Carrie…. tak nevím jak to stihnu. 🙂

          
         • Ji Hei - Fotografie

          Únor 12, 2015 at 22:25

          No, vždyť už tady na ně číhám, abych je nepropásla! Telina zapnutá a já ve střehu!! 😎 😀

           
          • 747

           Únor 12, 2015 at 22:31

           To zas budou nervy! 😀

            
          • 747

           Únor 13, 2015 at 10:07

           Byly to nervy, těch zlých špionů tam je čím dál víc! 😉

            
          • Ji Hei - Fotografie

           Únor 13, 2015 at 10:46

           Přesně tak! 😎 Je to jediný seriál, na který koukám a navíc jsem si na něj vytvořila závislost 8-). A u vás doma taky zabodoval, což mě velmi těší ;). A to jsem na něj tehdy narazila úplně náhodně… Ještě nikdy jsem nesledovala v telině něco takhle pravidelně – tohle je první seriál, který mi za to stojí :).

            
 9. Sendyman

  Únor 12, 2015 at 17:00

  Hele, Éro, musím na sebe něco napráskat. Vyšel v sekci „Bydlení“ takovej článek na iDěsu. Nejdřív jsem byl jako pro, ani ten vnitřek mi nebyl nijak na závadu, to jsem nechal na majitelce, každej máme jinej vkus.
  Je tam galerie, ale tu jsem proletěl, koukal jsem na fotky a ne na text. Chyba, mea culpa, mea maxima culpa.
  Jsem tu paní majitelku bránil (je to jen chalupa), že nemusím mít stejnej vkus, ale že se mi to zvenku líbí a uvnitř nebudu kritizovat, jezdí tam ona a ne já.
  Taková roubenka. Novostavba, ale ve starým stylu. Nějakej architekt to dělal. Zvenku povedený dílo. Fakt pěknej kousek. Až jeden v debatě si všiml (a to mi právě předtím uteklo), že ta severočeská (i sasícká, řekl bych) stavba byla postavena v Jižních Čechách. Ješiš, tak to je mazec. Nevím jak Vy, ale já bych takovýho architekta pověsil za koule do průvanu. Hned vedle „Vašeho“ krokodila.
  Tohle se smí?

   
  • 747

   Únor 12, 2015 at 18:32

   Bohužel, smí se kdejaká zvrácenost a ještě se za to ti kluci architektský plácaj po zádech, jak sou šikovný. Čím dál častěji jsou jejich díla nejen proti zdravýmu rozumu, ale zejména proti jakékolik pohodě bydlení. Nechápu jak si někdo může nechat projektovat barák týpkem, který sám bydlí hrůzostrašně. To sou pak takový kousky, že si nad tím dycky říkáme: „Patří jim to, blbečkům, vymlaskli deset mega za barák, ve kterým se nedá kvalitně bydlet!“
   Nejhorší sou typové projekty natlačené navíc do místa, kam vůbec ničím nesedí – jako třebas ta Vámi zmíněná věc usazená mezi jihočeská luka kol rybníčků. 🙂

    
   • Sendyman

    Únor 12, 2015 at 18:43

    Jo, dobrý. Úplně přesnej překlad z Hantecu do Pražštiny mi uniká, ale smysl chápu. 😀

     
    • 747

     Únor 12, 2015 at 20:13

     Nj, v rychlosti se mi občas ztrácí z textu slabiky a přehazují písmenka, ale včíl už je to poopravený. 😉

      
     • Sendyman

      Únor 13, 2015 at 01:47

      No pjoto! 😀
      Ale sakra, chcete říct, že to je „typový projekt“? No, potěš Pámbu….

       
      • 747

       Únor 13, 2015 at 10:05

       Nemyslím tím tu jakousi stavbu, o níž se zmiňujete – ten článek ani stavbu neznám, nevím o co jde. Mám na mysli všelijaké katalogové sračky rozeseté po republice a to zejména všelijaké ty eko- bio- a kdovíco „dřevostavby“. 🙄

        
       • Sendyman

        Únor 13, 2015 at 12:23

        No, tohle je taková docela slušná roubenka – a částečně zděná. V severních Čechách jich je takových hafo, asi většinou „chalupářských“, jako tahle. Ale v jižních, no, to je brutál.
        Vnitřek je tedy trošku „podivný“, ale jak jsem psal, nejezdím tam já a nechci kritizovat majitelku. Když jí to tak vyhovuje…
        Zkusím najít odkaz.

         
         • 747

          Únor 13, 2015 at 13:35

          Hmmm, no zvenku dobrý, ale už podle krajiny je vidět, že to tam moc nepatří, ale teda vevnitř —- chjo, to je fakt cirkusová všehochuť. Žádný styl, jen takové rozpačité “ co jsem kde viděla a koupila, to sem dám“. Pan architekt se tedy vevnitř tou dispozicí taky moc nepředvedl.

           
          • Sendyman

           Únor 13, 2015 at 14:03

           To je právě to, o čem mluvím. Vevnitř bych to nechal bejt, paní majitelka má jinej vkus než já.
           Ale že se najde „študovanej architekt“, co to poměrně povedený stavení posadí do jižních Čech, tak to tedy opravdu zírám. Zavřít architekta. A nebo rovnou celou katedru?

            
          • 747

           Únor 13, 2015 at 14:45

           Spíše celou katedru, protože ten materiál, co posledních 20 let vypouštějí na lidi, to je fakt brutální. Kvalitní architekt totiž MUSÍ klienta umět ukočírovat nebo když je to fakt investor- debil, tak ho prostě odmávnout a ne, že se tady na 100 až 200 let przní krajina a obce i města každou frdnovinou, která napadne buďto idiota s prachma nebo architekta bez vkusu a morálky. 👿

            

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: