RSS

Tag Archives: Ach jo!

Hladomorna u svaté Anny

Kdyby si měl člověk utvořit názor na naše zdravotnictví jen podle mediálních zdrojů, došel by nejspíš k přesvědčení, že všichni pracovníci v tomto sektoru jsou bytosti obětující se pracovně i osobnostně až za hranice lidských možností, přičemž platově jsou to zároveň chudáci živořící jen lehce nad hranicí chudoby.

Ten první dojem vyrábí filmová a televizní tvorba, neboť celosvětově produkované seriály a filmy se pravidelně hemží supermany a superženami v bílém, jež celé dny nemyslí na nic jiného, než blaho pacientů a jen sem tam si přitom konání dobra sexuálně zaskotačí s kolegou či kolegyní.

Druhý dojem pak získáte z českých sdělovacích prostředků, kde minimálně dvakrát do týdne pofňukává nějaký zdravotnický odborář, ministr zdravotnictví, medicínský odborník či alespoň personál nějakého špitálu nad bídným oceněním své práce.

Tak určitě! Vždyť kdo je vlastně v této zemi, krom našich politiků, za svoji práci odměněn dostatečně?

Osobní zkušenost však takto deformovaný obraz současného českého zdravotnictví velmi rychle rozmetá. Stačí mít příbuzného pár dnů v péči oddělení 49 fakultní nemocnice U svaté Anny. Než si totiž uvědomíte, že zdejší personál se stará pouze o to, aby měl s klienty co nejméně práce, stane se z poměrně vitálního a soběstačného člověka, apatický ležák s minimální šancí na uzdravení, ale vysokou šancí na místo v márnici. Aby nebyly sestry a sanitářky obtěžovány požadavky pacientů, zavěšují jim zvonek vysoko nad lůžko a tím bezpečně daleko za hranici jeho dosažitelnosti. Nákladná polohovací lehátka (za která si někdo slušně přihrábnul úplateček) mají velmi složité a zcela nepřehledné ovládání, na jehož symboly není vidět a stlačení ovladače je problematické i pro zdravého člověka. Vážně by mě zajímalo jestli si ten kretén, co takové věci navrhuje na tu postel někdy lehnul a zkusil ji ovládat při omezení zraku a pohybu.

Na doktory si zde hrají čerství absolventi lékařské fakulty bez empatie i běžné sociální inteligence v kombinaci s dost nepřesvědčivou úrovní faktické odbornosti. Místní sestry se snaží být nanejvýš neviditelné a svou péčí pacienty zatěžovat minimálně. Což se jim vskutku výtečně daří. A zdejší pomocný personál dělá jen to, co nevykonáno bylo by ihned patrné. Takové ledabylé pojetí péče vede k tomu, že pacient, který se nemůže sám najíst, zde prostě nedostane dostatečně najíst a napít i několik dnů. Personál se neobtěžuje těmto lidem jídlo vhodně připravit. Například otevřít paštiku a máslo a pečivo namazat nebo porci čehokoliv jakkoliv nakrájet a s ohledem na pohybovou indispozici pacienta mu trpělivě pomoci s podáním ke konzumaci. Nedotčené talíře, neotevřené paštiky, másla, balíčky šunky apod. jen svižně uklidí. A nevěřím, že nedotčené balíčky šunky, sýrů, nutriční drinky, jogurty a paštiky končí v odpadcích. Pravděpobnější je, že jsou pravidelně „obětavě“ odnášeny v taškách personálu.

Mizivý kalorický příjem a faktické vyhladovění pacienta tady nikdo neřeší. Odbornost lékařského personálu fakultní nemocnice nemá pražádný problém s faktem, že pacient v jejich péči dokáže ztratit za 12 dní celých 10kg hmotnosti. Tento výsledek by možná potěšil zájemce o masochistickou redukční dietu. Takovým lze pobyt v hladomorně u svaté Anny opravdu vřele doporučit. Člověk, který zde však očekává odbornou pomoc a péči státního zařízení, deklarovaného dokonce jako vědecké pracoviště, by se měl tomuto zařízení zdaleka vyhnout. A jakékoli zvyšování platů zdejším „pracantům“ samozřejmě taktéž.

Varuji proto všechny, jejichž příbuzný či blízký se ocitne na oddělení 49 fakultní nemocnice U sv.Anny: choďte tyto pacienty denně krmit a ošetřovat, zdejší personál je totiž nechává umírat hladem a žízní!

 
komentáře 4

Posted by on Leden 23, 2017 in OSN

 

Vlastnosti:

Smutné a krvavé aneb Merkelové mrtví

Opět jsme byli mimořádně kulturně obohaceni. Tentokráte v samém srdci multikulturního fanatismu a sídle nejsnaživější utlačovatelky svobody a civilizace, Berlíně. A jak velí tradice, islámský zločinec si vybral za cíl nic netušící neozbrojené lidi. Ukradeným kamionem projel přes stánky vánočních trhů jednoho berlínského náměstí. Několik desítek lidí vážně zranil, 12 lidí zabil. Alláh se raduje. Evropané jsou v šoku, jsou smutní, jsou rozhořčení nebo se bojí či jsou odhodlaní nenechat si vzít svůj životní styl. Tak by se asi daly shrnout titulky oficiálních médií a obsah televizních reportáží. A co lidi? Lidi jsou normálně nasraní. Tedy krom těch několika bláznů, jejichž živnost je nějak spojena či přímo postavena na importu tohoto toxického odpadu z arabských a afrických zemí.

Jenže právě tito blázni nám vládnou. Někteří volení, mnozí  však pouze podivně vyvolení. Odpovědnost ale necítí ani jeden z nich. Odpovědnými činí své odpůrce a namísto řešení se posté vezmou za ruce, položí kytičky, zapálí svíčičky a zopakují ošuntělé fráze o soucitu s pozůstalými, humanitě, lidských právech, milosrdenství, nutnosti pomáhat, evropanství, křesťanských hodnotách….bla bla bla. Všechna ta slova z úst takových, jako je Merkelová nebo její patolízalové, už totiž dávno ztratila svůj obsah. Jejich skutečným významem je: jste nám ukradení a naší jedinou hodnotou je náš vlastní prospěch a vy tady budete držet hubu a krok.

Všechny oběti atentátů a zločinů spáchaných muslimskými zločinci v posledních letech v Evropě jsou jednoznačně mrtví z viny prdelatého fýrera Anděly. Je to totiž pouze Merkelová, kdo fakticky ovládá politiku celé Evropské unie. Činí tak sice neoficiálně a někdy skrytě skrze pravomoce funkcí svých oficiálních kašpárků Schulze a Junkera, ale je to vždy ona, kdo ve skutečnosti udělal všechna špatná rozhodnutí, jež mají dalekosáhlé důsledky a vliv na životy milionů evropských občanů, aniž by se jich někdo ptal na názor, natož aby kdy tuto samolibou nacistku volili. Ti mrtví jsou jejími oběťmi, protože Merkelová rozhodla, že neplatí Dublinské dohody a statisíce ekonomických migrantů prohlásila za válečné uprchlíky. Opájejíce se pocitem, že ji historie ocení jako nejlaskavější mezi laskavými a tu, která zajistila levnou pracovní sílu pro budoucí německý blahobyt, rozdupala desetiletí evropského vývoje a založila plamen, který se jednou rozhoří do celoevropského válečného konfliktu.

Všechny ty války, ze kterých údajně prchají vykrmené arogantní zaostalé a nadržené opice se nakonec rozhoří i v Evropě. I to budou mrtví báby Merkelové. A budou jich desetitisíce. Jen někteří si svůj osud zaslouží, jako si jej možná zaslouží některé oběti z berlínského tržiště. Lituji totiž jen ty, kteří nemají na imigraci svých vrahů svůj díl spoluviny podporováním šílené Anděly a její hloupé politiky. To byly mezi mrtvými v Berlíně nejspíše občanky Itálie a Izraele a zcela určitě byl obětí bez viny ten polský řidič. Fanatickým vítačům a zejména všem voličům Merkelové, kterých je právě v Berlíně většina, jakékoliv multikulturní obohacení kamionem, bombou nebo kalašnikovem naopak přeju.

 
Napsat komentář

Posted by on Prosinec 23, 2016 in NATO

 

Vlastnosti:

A ta koza mu nechcípne

Naříká takhle nešťastník: „Bože, božínku, ach, ach, já jsem tak nešťastnej…“

Bůh se smiluje a ptá se: „A copak se ti děje, člověče?“

g150046„Víš, Bože, můj soused má kozu.“

„A ty chceš taky mít kozu?“

„Ne, ne, to ne!“

„Takže chceš mít dvě kozy?“

„Ale neéé, já chci, aby ta sousedova chcípla!““

Chuť komunistických dušiček všechny buzerovat, všechno řídit a každého šmírovat nebere konce. A bohužel značná část občanstva má pro tuto vášeň naší socialistické vlády nejen pochopení, ba ji i ráda a ochotně sdílí. Postavit kampaň na prosté lidské závisti totiž v Česku výtečně funguje přinejmenším už od éry Klementa Gottwalda. Není tedy divu, že všichni mentální komouši, ať u socanů, lidovců či anoistů, se této mnohokrát osvědčené metody pevně drží.

Nic nezabere víc, než přesvědčit líného přizdiplížiče, že má právo mít se líp. A vysvětlit takovému tupounkovi s hlasovacím právem, že se bude mít líp i bez vlastního přičinění, protože úplně stačí, když se konečně nebudou mít tak moc dobře jeho sousedi, je úplně nejsnadnější. Vždyť i ten modlící se prosebník, jenž tak naříkal, že soused má kozu a on ne, od Boha nechtěl, aby i on měl kozu, o kterou by se pak musel pracně starat, ale chtěl pouze, aby ta sousedova koza konečně chcípla.

A tak krom posilování a podněcování oblíbeného udavačství, poskytla současná vláda pod vedením agenta Bureše, závistivým dušičkám „ctihodných“ sousedů další úlevu v podobě EET. Protože přece „fšeci kradnů“. Dozajista tedy kradou všichni sousedi levicového voliče.  Ten je totiž skálopevně přesvědčen, že lepší auto, hezčí ženu, chytřejší děti, větší byt nebo třeba lepší mobil mají jeho sousedi jedině proto, že kradou a nikoliv proto, že jsou pracovitější, šikovnější, chytřejší a především odvážnější. Nebojí se postarat se sami o sebe a někteří se dokonce zvládnou postarat o živobytí i dalším lidem. Podnikají. Taková zpupnost se prostě nedá odpustit a je potřeba ji takovým podezřelým existencím pořádně otrávit. Ať platí! Podporovatelé EET totiž nechtějí taky kozu, či dokonce dvě, tedy starosti a odpovědnost podnikání. Ze všeho nejvíc si přejí, aby ta sousedova konečně chcípla. Aby mu podnikání nefungovalo a on už konečně zchudl. Alespoň na jejich úroveň.

Nedokážou si totiž spočítat ani obyčejnou trojčlenku. Nezvládnou pochopit, že se náklady na pořízení těch, pro samotnou činnost firem zhola zbytečných, EET udělátek –  elektronických registraček, non-stop internetového připojení, licence na software, tiskárny lístečků, papírových roliček do tiskárničky, technického servisu dodavatelů těch krámů a v neposlední řadě platby dalších pracovních hodin pro účetní nebo posílení personálu, nutně promítnou do spotřebitelských cen. Ty zbytečně zvýšené náklady se připočítají kdosavadním a ceny produktů či služeb se pochopitelně zvýší. U velkých podniků nebo drobných výrobků o haléře, u středních o koruny, u malých o desetikoruny.

A ty nejmenší firmičky prostě zaniknou. Jejich služby či zboží už buďto v místě nedostanete, čili se vám zvýší náklady na jejich pořízení o vaši dopravu a čas jinam, nebo se zvedne jejich cena, protože budou hůře dostupné a také ubude konkurence.

g150040Závistivým dušičkám se však od 1. prosince 2016 bude hezky spát. Ovšem jen do chvíle, než pochopí, že z nich Bureš už zase udělal blbce, protože stejně jako třeba u mýta pro autodopravce, to jsou jako vždy zase jenom oni, v roli zákazníků, kdo celý ten elektronický cirkus nakonec zaplatí. Služby a produkty budou dražší, líp nebude a podnikatelé nezchudnou. Ta koza jim prostě nechcípne. Ale za chlast a žrádlo nyní a za všechno ostatní později si hezky připlatíte. Závist se totiž, soudruzi, nevyplácí.

 
Napsat komentář

Posted by on Prosinec 6, 2016 in NATO

 

Vlastnosti:

Metálomat

Také jste se minulý týden báli otevřít ledničku nebo konzervu? Já jo. Ať se totiž v minulých dnech hnul člověk kam chtěl, odevšad na něj vyskakoval strýček Brady. Brady byl tady a  Brady byl tam. A s ním vždy jeho vypečený ministerský synoveček Daneček a za nimi roztodivné panoptikum majitelů demokracie. Odhodlaně nás přesvědčovali o tom jaký že je president Zeman nepřející a nedemokratický lotr, protože prý strýčkovi jistojistě slíbil metál a nakonec metál nedal. Prý kvůli Danečkovým ne tak docela privátním rejdům s jedním strejdou v červeným prostěradle, co mu říkají Dalajláma.

Náš současný president vykazuje řadu osobnostních defektů a rozhodně to není můj oblíbenec, ale za kampaň, kterou bez faktických důkazů, toliko na pouhém tvrzení jedince s charakterem ještě defektnějším, vystavěla horda udatných zemanobijců, by se nemuseli stydět ani Goebbels nebo agentura Kim Kim.

V tomto sporu totiž věřím spíše presidentovi, než tomu sudeťáckému mazlovi. Pochybuji také, že kdokoliv z těch, kdož tak náhle bažili ometálovat Hermanova strýce, věděl o jeho existenci před tím, než pan ministr začal šířit svoji ničím nedoloženou verzi o kšeftu metál za respektování vládní linie zahraniční politiky.

Já myslím, že tady jde o mnohem lidovější příběh. Neznámý strýc úctyhodného věku a pohnutého osudu se panu ministrovi hodil jako reklamní maskot. I navrhnul jeho jméno do seznamu několika stovek kandidátů na každoroční metálovou ceremonii. Z Hradu obdržel potvrzení, že jeho návrh bude posouzen. To si však ministr přes kulturu vysvětlil tak, že je hotovo a svědomitě spravil příbuzného o tom, kterak se zasloužil o jeho ocenění. Když pak hradní ceremoniář zjišťoval, zda je tento kandidát schopen a ochoten v případě jeho vyznamenání toto osobně převzít, slyšel strýc pouze a jenom to, co slyšet chtěl a bral rozhovor nikoliv jako organizační přípravu věcí možných, ale jako definitivní potvrzení synovcova úsilí a bez dalších okolků vyrazil na Prahu.

Mezitím se staly dvě věci, ministrův strýc nebyl, jako desítky jiných navržených,  mezi vyznamenané vybrán a nezbedný synovec si po volbách, v nichž mírně narostl podíl moci jeho matičky strany lidové, nikoliv poprvé usmyslel, že může dělat svoji vlastní zahraniční politiku. Namísto obvyklé praxe, že s potulným mnichem v červeným prostěradle se vládní oficiálové setkávají toliko privátně, si zpupný Daniel umanul, že soudruha Dalajlámu pohostí za erár. Nač do komika z Tibetu investovat ze svého, když vládne celému ministerstvu, že jo!

A protože se ty dvě původně nesouvisející záležitosti časově tak krásně protnuly, jedna posloužila druhé. Herman mohl rozdychtěného strýčka uchálocholit, že nebyl mezi metálované osoby nezařazen pro svou nedůležitost, ale právě proto, že má tak významného synovce, jehož kontakty s duchovními hýbou přinejmenším českou když už ne evropskou politikou. Hbitě obvinil presidentskou kancelář z nátlaku a sám sebe pasoval do role nositele pravdy pravdoucí.

A jako vždy, když je příležitost postavit nedokonalost Zemana, či vlastně kohokoliv, proti dokonalosti stoupenců kultu Pravdy a lásky, sešikovala se obvyklá tlupa profesionálních uctívačů, chronických petičníků a ke všemu použitelných ochotníků v jeden rázný soudružský kolektiv. Na základě jednoho neověřitelného a ne zrovna uvěřitelného tvrzení ministra Hermana se rozjela soutěž státních úřadů, spolků a institucí v tom, kdo více a lépe ometáluje jeho kanadského strýce. Pan Brady si nepochybně úctu a snad i nějaké ocenění zaslouží. Úctu ke svému věku a ocenění za svoji statečnost v boji s nelehkým osudem. Ale přece jen si myslím, že měl raději zmobilizovat zbytky zdravého rozumu a především vlastní hrdosti a namísto pofňukávání, že přece měl dostat medaili a president je na něj zlej a medajli mu nechce dát, prý proto, že se jeho hodnej a hlavně pravdomluvnej (checht!) synovec sešel s Dalajlámou, bla bla bla…., měl sbalit kufry a hrdě v tichosti odjet. To nedokázal a stal se tak poněkud trapným maňáskem metálomatu.

Dosud neznámé jméno zná sice od nynějška v Česku kdekdo a na všechny ty roztodivné metály z kdejaké Horní Dolní si pan Brady bude možná muset najmout přepravní kontejner, ale zůstane v paměti i historii zapsán spíše jako ten Hermanův strejda, kterého Zeman nevyznamenal, než aby si kdokoliv spojil jeho jméno s nějakým opravdu významným činem nebo zásluhou o tuto zemi.

 
komentáře 2

Posted by on Listopad 7, 2016 in NATO

 

Vlastnosti:

Warum?

Okurková sezona se letos mění na krvavé léto. V různých evropských městech se za pár posledních dnů stali úplně obyčejní občané zcela reálnými oběťmi nerealistického  multikulturního fantazírování svých vlád. Vládnoucí papaláši sice nebyli těmi, kdo řídil kamion na francouzské promenádě, držel sekeru v německém vlaku a střílel z pistole v Mnichově, ale těm konkrétním pachatelům jejich řádění na cestě do jejich muslimského ráje umožnili. Pochybuji, že by se dnes našel příčetný občan, který by ještě věřil v bezpečnost na evropských ulicích. Včerejším řáděním „integrovaného“ muslimského frustráta totiž toto krvavé léto určitě nekončí.

Warum? Proč? Ptají se cedulemi na místě střelby truchlící občané Mnichova. Proč někdo masově zabíjí lidi v ulicích, ve vlaku nebo v obchodech? Proč se dnes, v šestnáctém roce 21. století,  musí obyvatel vyspělé, blahobytné a donedávna velmi bezpečné země bát o život na koncertě, na fotbale, v restauraci, na ulici, v autobuse nebo při běžném nákupu?

Protože máte, co si zasloužíte. Dostali jste přesně to, co jste chtěli. Cizorodou agresívní nekulturu na úrovni středověku. Díky své lenosti a chamtivosti si voliči nejen ve Francii a Německu zvolili do svých vlád demagogické sociální inženýry, od nichž se očekávalo vytvoření bezpracného blahobytu. Nejsnadnější cestou k takovému cíli bylo jednak drancování ekonomik členských států, které Francie s Německem ovládly skrze firmu nazvanou Evropská unie a ve druhém kroku získání levné pracovní síly ze zemí mimo Evropu, která by na zpohodlnělé Evropany dřela.

Jenže levné zboží bývá obvykle nakonec to nejdražší. Ta levná pracovní síla ze zemí se zcela odlišnou mentalitou a hodnotovým systémem se nyní rozhodla si bohatství Evropy vzít a ne pro Evropany pracovat. Zjistila totiž, že díky hlouposti a impotenci evropských vládců je možné dobít Evropu i s bosýma nohama.

 
Napsat komentář

Posted by on Červenec 23, 2016 in NATO

 

Vlastnosti:

Erdoganiáda

„Tak nám nezabili Erdogána, paní Merkelová!“ řek´ by Švejk, kdyby se dnes vyjadřoval k situaci v říši…

A situace to rozhodně není nijak uklidňující. Ba spíše je jisté, že když nezabili, bude vývoj dalších událostí v našem koutě světa hrozivější, než by tomu bylo v případě opačném.

Nasvědčuje tomu ohromující, mimořádně rozsáhlá a brutální reakce chvilkově a spíše jen tak docela málo ohroženého vládce.

Z počtu zatčených lidí je více, než jasné, že jejich seznam byl dlouhodobě připravován a tak nemůže být pochyb, že pokus o puč v Turecku nemohl být úspěšný. Byl totiž buďto od počátku zinscenován jako ideální záminka pro totální likvidaci veškeré opozice nebo byl prostě předčasně vyzrazen a očekáván, což opět znamená, že proběhnout mohl jen do té míry, aby měl Erdogan dostatečně silnou záminku pro všechny jinak jen těžko myslitelné zásahy do struktury dosavadního společenského a mocenského uspořádání v Turecku. A veškerému jeho naprosto nedemokratickému a totalitnímu konání má dokonce deklarovanou podporu představitelů tzv. demokratických států. Obama i Merkelová se mohli přetrhnout, aby toho nevypočitatelného a podlého diktátora oddaně a neprodleně ujistili, že si může dělat opravdu co chce. Erdoganovi je sice názor nějakého žvanivého kašpara v Bílém domě u zadku a se směšnou germánskou babiznou si ten zadek s chutí vytírá, ale tak proč jejich servilní poklonkování nevyužít, aby své středověké představy o osmanské říši realizoval v klidu, bez jejich mentorování o demokracii. Na víc, by se totiž stejně nezmohli.

A tak zatímco se v Řecku ocitlo od začátku migrace statisíců vypočítavých povalečů z Afriky a přilehlého okolí, úplně prvních osm skutečných uprchlíků ve faktickém ohrožení života, zabývají se „humanisté“ v Bruseli výhradně a pouze tím, jestli bude jejich přítel Erdogan dodržovat smlouvu o přesměrování migrační invaze od břehů Řecka do Itálie.

Je víc, než pravděpodobné, že těch osm chlapů bude eurobyrokraty bez okolků obětováno, jako kdysi bylo za iluzi dohody se stejně mocichtivým a bezohledným  diktátorem, obětováno Československo. Tu dohodu ale bude i tak dodržovat jen natolik a tak dlouho, dokud pro něj bude výhodná. Což znamená, dokud bude moci ždímat peníze evropských daňových poplatníků.

Zmučené postavy zatčených tureckých vojáků a velitelů, které jsme viděli v médiích jsou jen lehký náznak věcí budoucích. V Turecku se začne popravovat a zavírat. Nejspíš vzniknou i nějaké koncentráky a lidé budou záhadně mizet po desítkách i stovkách. Prostě taková Erdoganiáda. Možná i nějaká ta vesnice bude vypálena a srovnána se zemí. A celá ta pakáž v Bruseli bude zase ochotně slepá a hluchá, protože se bude bát. Právem. Na tohoto despotického a krvelačného mocnáře se totiž i mouchy bojí srát.

 
komentáře 2

Posted by on Červenec 19, 2016 in NATO, Uncategorized

 

Vlastnosti:

Hitler – všemocné čuně

Úspěšná politická kariéra a narůstající moc Adolfovi doslova otevřely dveře sexuálního ráje, o jakém zvrhlík jeho typu mohl jenom snít. Na nesčetné večírky stranické i soukromé zval ministr propagandy a náruživý děvkař Pepan Goebbels houfy tanečnic, zpěvaček i ochotných héreček, aby si Hitler měl z čeho vybírat. Ten měl i nadále v oblibě především velmi mladé a poddajné dívky a i v této době se některé do Hitlera úplně zbláznily, zatímco jiné byly jeho sexuálními praktikami zhnuseny a ze vztahu se zvrhlíkem Adolfem zkoušely uniknout dle své povahy lstí, lží, útěkem nebo sebevraždou, protože obyčejné „už tě nechci, měj se!“ bylo vůči velkému vůdci hazardem se životem vlastním i jejich blízkých.

Další mrtvou milenkou v Hitlerově životní sérii byla například atraktivní německá herečka Renata Millerová. Tu Hitler sváděl zvláště perverzním způsobem. Nejprve jí se zalíbením a podrobně popisoval zrůdnosti, jak jeho lidi mučí vězně, aby ji poté válejíc se před ní po zemi, kňučíc, že je zlý a špinavý, žádal, aby ho zkopala a bila. Nějaký čas po těchto zkušenostech  prý Renata údajně vyskočila z okna hotelového pokoje. Je však také možné, že ji z okna vystrčilo gestapo poté, co v soukromém rozhovoru s režisérem zmínila některé zvrácenosti Hitlerova sexuálního stylu.

To svobodomyslná americká herečka Lina Basquetteová Adolfa v pohodě v ložnici zkopala a zmydlila do kuličky a aby se jeho dalších perverzních hrátek zbavila, nakukala mu, že je zčásti židovského původu a v poklidu se v Americe dožila 87 let (+1994).

Hitler ovšem ženy nejen odpuzoval, ale některé naopak přitahoval. Jednou takovou oddanou uctívačkou byla třebas anglická aristokratka, pátá dcera lorda Redesdala, Unity Mitfrodová, která byla přesvědčena, že je vyvolenou ženou, zrozenou právě pro zvláštní Adolfovo libido. Dvě její sestry byly protihitlerovské, zatímco ona se sestrou Dianou Hitlera bezmezně uctívaly. V den vyhlášení války si drahoušek Uniti prostřelila hlavu. Ne právě šikovně, neboť s následným  postižením žila v péči své matky dožila v Anglii sž do roku 1948.

Další fanatickou obdivovatelkou Hitlera byla Leni Riefenstahlová. Uháněla Adolfa jak jen mohla. Ten ji ovšem bral a oceňoval pouze jako skvělou režisérku a propagátorku nacismu, ale do postele, jak si ona sama velmi přála, si ji nejspíš nikdy nevzal. Kdoví, jak by taková reálná zkušenost s Hitlerovo sexuálními praktikami její oddanost nacismu poznamenala…

Už v roce 1929 potkal Hitler sedmnáctku s krásnýma nohama Evu Braunovou. Krátce po smrti Geli, zjara 1932, se o 23 let mladší Eva stala Hitlerovou milenkou a už 1. prosince téhož roku se poprvé pokusila o sebevraždu, když si prostřelila krk.

V dalších letech se Eva stala na Hitlerovi silně citově závislá. Zmítala se mezi pocity blaženosti z jeho pozornosti a zoufalství z jeho odtažitosti a vztahů s jinými ženami. V depresi se opět pokusila o sebevraždu, či spíše citové vydírání, požitím prášků na spaní. Hitlerovu vášeň sice tímto pokusem nerozdmýchala, ale dostala od něj alespoň vytouženou vilu. Eva však toužila také po dítěti, ale s Ádou pravděpodobně běžný styk vůbec nepraktikovali, protože panují domněnky nejen o jeho pohlavních chorobách, včetně druhého stadia syfilidy, ale také, že byl fakticky impotentním držitelem jednoho varlete (údajně následkem zranění z první světové války) a k uspokojení mu stačilo ono známé kopání, bytí a detailní obhlížení nahého ženského těla.

Eva byla začátkem roku 1945 prakticky uvězněna na Berghoffu, ale v dubnu se rozhodla odjet za Adolfem do Berlína, což prý Hitlera velmi potěšilo a o půlnoci 29. dubna se s ní oženil. Žádná vášnivá svatební noc se ovšem nekonala. Namísto bujarých oslav a postelových radovánek vypili novomanželé následující den společně jed a střelili se do hlavy.

Nu, i tak je možné vyléčit syfilis a citovou závislost na všestranné zrůdě. Škoda, že si tuto léčbu nenaordinoval šílený Adolf alespoň o pár let dříve.

 
komentáře 4

Posted by on Květen 6, 2016 in NATO

 

Vlastnosti: