RSS

Archiv štítku: Snění

Vyřešení nezaměstnanosti

Lidi se množí. Většinou proto, že množení je zábavná činnost, která nevyžaduje žádné vzdělání ani složení nějaké zkoušky a dá se provozovat v jakýchkoliv podmínkách… Jenže stejným tempem, jakým roste počet lidí, neroste objem práce a pracovních činnností, kterými by se lidi ve stávajícím systému mohli výdělečně zabývat. Naopak, objem potřebné lidské práce se s postupem nových technologií výrazně minimalizuje. Tím vzniká nezaměstnanost. Řešení je nutné a možná ani není tak složité. V podstatě je to jednoduchá rovnice, kde je třeba dostat do rovnováhy počet práceschopných lidí a objem práce, kterou množina lidí může na jedné straně vykonat a na druhé reálně spotřebovat. Aktuální problém totiž není v tom, že by nebylo možné vymyslet pro lidi nějakou činnost, ale v tom, že produkci většiny činností nemá kdo koupit -tedy zaplatit. Trh je prostě přesycen zbožím a službami, které nikdo nepotřebuje. Jak to dostat do rovnováhy? Jednoduše! Nazrál čas znovu změnit objem pracovní doby.  😉
Když se v 19. století ztrácela pracovní místa zaváděním strojové mechanizace, vedlo to ke zkrácení pracovní doby z 12 až na 8 hodin, čímž se objem práce a počet pracujících dostal do rovnováhy. Dalším mezníkem pro vyvážení těchto dvou veličin byla šedesátá léta 20. století. Poválečná obnova států již byla splněna a s nástupem automatizace řady činností opět vzrostl objem disponované pracovní síly vůči jejímu efektivnímu využití. Takže se mohlo snížit pracovní zatížení ze šesti pracovních dnů na pět. Vzpoměňte si, že v Československu jsme ještě v roce 1967 chodili do práce šest dní v týdnu. Teprve v roce 1968 byla volná každá čtvrtá sobota, v roce 1969 každá druhá a až od roku 1970 máme naše oblíbené dvoudenní víkendy!!!  😀
Podle mne opět přišel čas na zmenšení pracovní doby a to buďto zavedením 5-6 hodinového pracovního dne, nebo, což si myslím, že by bylo vhodnější, čtyřdenního pracovního týdne. Jestliže je aktuálně průměrná nezaměstnanost rozvinutých ekonomik někde mezi 10-20% práceschopného obyvatelstva, je zřejmé, že toto procento – i více – „pracovního objemu“ (tj. počtu pracovních hodin všech lidí, kteří chtějí pracovat)  je nepotřebné a vlastně zbytečné. Pokud by se tedy, podobně jako v šedesátých letech, zmenšil objem pracovní doby a zavedl například třídenní víkend, dostal by se trh práce zase do rovnováhy. Navíc by se prodloužením víkendů dost pravděpodobně zlepšily podmínky pro rodinný život a nejspíš i posílil sektor služeb a zábavy. Přínos vidím i ekologický, protože by se vyrobilo o 15-20% méně zbytečného harampádí, na které se tak nespotřebuje žádná energie a které nám zbytečně nezasviní životní prostředí….  😆
Ekonomika robotizovaného, digitálního a elektronického 21. století opravdu nepotřebuje, aby lidi pro svoji obživu pracovali 5 dní v týdnu, takže ekonomové by se měli prioritně zabývat tím, jak „malou sobotu“ konečně oficiálně ustanovit volným pátkem.  😛

 
komentářů 9

Zasláno on 4 června, 2012 v UFO

 

Vlastnosti:

Revitalizovaný REFLEX

Jak tak každou chvíli zavzpomínáme na staré časy, kdy Reflex měl úroveň inteligentního časopisu a jeho on-line diskuse jiskřily myšlenkami a vtipem, popadla mě hravá představa. Sen o revitalizovaném Reflexu, kde by z tradice psal Péťa Holec -protože ten Paroubeček mu fakt jde a pan Jadnourek, protože psát umí. V šéfovně by zasedl von Rammstein, který by sem tam utrousil haiku nebo šťavnatě okomentoval světoběh. Články do zahraniční a kulinářské rubriky by dodávala Iv, o mezilidských vztazích by fundovaně psala Witch a zajímavosti ze života lidu prostého i odborného bychom hltali z klábosnice stepní redaktorky Oldwoman. Fotografickou a grafickou úrověň a koutek poezie by zajišťovala budoucí držitelka řady světových ocenění za fotografii, Jitka. Sportovní a vlastivědnou rubriku by vedl Pivoš a články o zvířatech, válkách a lidech na křižovatkách by měl v referátě Sendyman.  😉
No, řekněte, nebyly by články takto výrazných osobností s mnoha rozdílnými názory a životními zkušenostmi stokrát lepší čtení, než to, co nám RX servíruje nyní?!
A pro místní, právě nominované redaktory mám rozverný návrh: co byste pro Revitalizovaný Reflex napsali o události na přiloženém fotu (které koluje internetem)?! Tož kdo má nápad a chuť -předveďte se jednou či více větami…  😉

 
komentářů 62

Zasláno on 17 února, 2012 v CIA

 

Vlastnosti: